جهان پساکرونا از منظر استاد فلسفه دانشگاه تهران


ایسنا/قم استاد دانشگاه تهران به ارایه چهره‌ جهان پس از کرونا از منظر علم فلسفه پاسخ داد. کرونا همه ارکان زندگی انسان‌های سراسر کره زمین‌را به هم ریخته است و چالش‌ها و معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حکومتی و بین‌المللی عدیده‌ای ایجاد کرده‌است. گروه‌های مختلف با رویکردهای متفاوت ، همه در…

مشاهده کامل متن